ໜ້າຫຼັກ

ຄົ້ນຫາທຸກໆປະເພດ


List of Category
List of Category
ໂຄສະນາທົ່ວໄປ
ກະສິກຳ ທີ່ປຶກສາ ແລະ ບໍລິການ
ກະສິກຳ, ຜູ້ຮັບເໜົາ
ກະສິກຳ, ເຄື່ອງຈັກ
ກະສິກຳ, ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ເຄື່ອງສູບລົມ ແລະ ບໍລິການ
ແອປັບອາກາດ - ລົດ ແລະ ຍານພາຫະນະ
ແອປັບອາກາດ, ອຸປະກອນ - ຕິດຕັ້ງ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການ
ຂົນສົ່ງທາງອາກາດ ແລະ ບັນທຸກ
ຍົນ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າ
ສາຍການບິນ
ພາກພື້ນດິນ, ບໍລິການ
ເຫຼົ້າ
ເຫຼົ້າ - ເຫຼົ້າວາຍ, ໂຮງກັ່ນ
ເຫຼົ້າ - ເຫຼົ້າວາຍ, ຂາຍ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ອາລູມີນຽມ, ຜູ້ປະດິດ ແລະ ຊ່າງຈອດ
ເກມ - ເຄື່ອງຫຼິ້ນ
ອາຫານສັດ, ຈຳໜ່າຍ
ວັດຖຸບູຮານ
ຫ້ອງແຖວ ແລະ ບໍລິການໃຫ້ເຊົ່າ
ສະຖາປະນິກ
ຫອມ ແລະ ປຸງຢາ, ເຄື່ອງວັດຖຸດິບ
ຮູບແຕ້ມ, ໂຮງວາງສະແດງ
ດອກໄມ້ທຽມ
ແຕ້ມຮູບ, ນັກ
ແຕ້ມຮູບ - ແຕ້ມເສັ້ນ, ນັກ
ສຽງ-ພາບ, ອຸປະກອນອັດ ແລະ/ຫຼື ຜະລິດ
ບັນຊີ, ຜູ້ກວດກາ
ລົດເບົາ - ລົດເມ ແລະ ລົດຕູ້, ໃຫ້ເຊົ່າ
ລົດເບົາ - ລົດຈັກ ແລະ ລົດຖີບ, ໃຫ້ເຊົ່າ
ລົດເບົາ - ລົດບັນທຸກ ແລະ ລົດເມ, ປະກອບ
ລົດເບົາ - ລົດບັນທຸກ ແລະ ລົດເມ ລ້າງອັດສີດ, ບໍລິການ
ລົດເບົາ - ລົດບັນທຸກ ແລະ ລົດເມ ໃໝ່-ເກົ່າ, ຂາຍ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການ
ລົດເບົາ - ລົດບັນທຸກ ແລະ ລົດເມ, ອະໄຫຼ່ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນປະກອບ
ເຄື່ອງສຽງລົດ ແລະ/ຫຼື ເຄື່ອງຕົບແຕ່ງລົດ, ອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິການຕິດຕັ້ງ
ເຂົ້າໜົມປັງ, ຮ້ານ
ທະນາຄານ
ຕັດຜົມຊາຍ, ຮ້ານ
ບາ ແລະ ຮ້ານກິນດື່ມ
ຜະລິດຕະພັນຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ເຄື່ອງອະໄຫຼ່ຫ້ອງນ້ຳ
ໝໍ້ໄຟ
ເສີມສວຍຍິງ, ຮ້ານ
ຕຽງ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທ່ີນອນ, ຂາຍ ແລະ/ຫຼື ໂຮງງານຜະລິດ
ສາຍພານ, ເຄື່ອງຈັກ
ເບຕົງ, ນາຍຊ່າງ
ລົດຖີບ, ຂາຍ ແລະ ບໍລິການ
ສັດປີກ, ໂຮງລ້ຽງ ແລະ/ຫຼື ຈຳໜ່າຍ
ເຮືອ, ນາຍຊ່າງ ແລະ ອູ່ສ້ອມແປງ
ເຮືອ, ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ/ຫຼື ເຮືອນຳທ່ຽວ
ເຮືອ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ປຶ້ມ, ຮ້ານຂາຍ ແລະ/ຫຼື ໃຫ້ເຊົ່າ
ເບຍ, ໂຮງງານ ແລະ/ຫຼື ໂຮງກັ່ນ
ເບຍ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ
ດິນຈີ່ ແລະ/ຫຼື ດິນບລ໋ອກ, ຈຳໜ່າຍ
ຂົວ ແລະ ທາງ, ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ
ເຄຫາ ແລະ ການໂຍທາ, ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ
ອາຄານ ສ້ອມແປງ ແລະ ບູລະນະ, ບໍລິການ
ຂົນສົ່ງໂດຍສານ, ສະຖານນີ
ທຸລະກິດ, ຕົວແທນ ແລະ/ຫຼື ທີ່ປຶກສາ
ກະດາດ, ຂາຍສົ່ງ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດ
ກະຕູນ ແລະ ພາບແຕ້ມເໜັງຕີງ, ນັກແຕ້ມ
ເລື່ອຍໄຟຟ້າ
ສານເຄມີ, ຜູ້ຈຳໜ່າຍ
ໂບດ
ໂຮງໜັງ ແລະ ໂຮງລະຄອນ
ຜະລິດຕະພັນ ທຳຄວາມສະອາດ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການ
ຄລີນິກ
ສະໂມສອນ ແລະ ສະມາຄົມ
ກາເຟ, ເຄື່ອງຈັກຊົງກາເຟ
ກາເຟ ແລະ ຊາ, ຮ້ານກິນດື່ມ
ກາເຟ ແລະ ຊາ, ຈຳໜ່າຍ
ວິທະຍາໄລ
ຄອມພິວເຕີ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ຄອມພິວເຕີ ອອນລາຍ, ບໍລິການ
ຄອມພິວເຕີ, ໂປຣແກຣມ
ຄອມພິວເຕີ, ຝຶກອົບຮົມ
ຊີມັງ ແລະ ເບຕົງ, ຜະລິດຕະພັນ
ຫ້ອງປະຊຸມ, ສະຖານທີ່ຈັດ
ກໍ່ສ້າງ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ໂຄສະນາ​, ທີ່ປຶກສາ
ພັດທະນາ ທຸລະກິດ, ທີ່ປຶກສາ
ຄອມພິວເຕີ, ທີ່ປຶກສາ
ການສຶກສາ, ທີ່ປຶກສາ
ສະພາບແວດລ້ອມ, ທີ່ປຶກສາ
ທີ່ປຶກສາ, ທົ່ວໄປ
ເທັກໂນໂລຢີ ຂ່າວສານ, ທີ່ປຶກສາ
ການລົງທຶນ, ທີ່ປຶກສາ
ກົດໝາຍ, ທີ່ປຶກສາ
ການຕະຫຼາດ, ທີ່ປຶກສາ
ໂປຣແກຣມຄອມພິວເຕີ, ທີ່ປຶກສາ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ທີ່ປຶກສາ
ສິນຄ້າ, ບໍລິໂພກ
ນ້ຳຫອມ - ເຄື່ອງສຳອາງ, ຂາຍ ແລະ/ຫືຼ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ
ຈົດໝາຍ, ບໍລິການສົ່ງ
ລົດຍົກ, ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ບໍລິການ
ບັດເຄຣດິດ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ສິນເຊື່ອ, ສະຫະກອນ
ແລກປ່ຽນເງິນຕາ
ຜ້າກັ້ງ, ມ່ານບັງແດດ ແລະ ຜ້າໃບກັນແດດ
ນົມ, ຂາຍສົ່ງ ແລະ/ຫືຼ ໂຮງງານຜະລິດ
ໝໍປົວແຂ້ວ, ຄລີນິກ
ສັບພະສິນຄ້າ, ຮ້ານ
ເຄື່ອງກວດ - ໄຟຟ້າ
ສະບູຝຸ່ນ, ໂຮງງານຜະລິດ
ສະໝຸດ
ປະຕູ ແລະ ປະຕູຮົ້ວ
ນ້ຳດື່ມ, ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ/ຫຼື ຈຳໜ່າຍ
ພາສີ, ຮ້ານຄ້າຍົກເວັ້ນ
ດິນ, ອຸປະກອນຂຸດ - ຂົນ ແລະ ຜູ້ຮັບເໝົາ
ໄຟຟ້າ, ເຂື່ອນ
ໄຟຟ້າ - ເຄື່ອງໃຊ້, ຂາຍສົ່ງ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດ
ໄຟຟ້າ, ຜູ້ຮັບເໝົາ
ໄຟຟ້າ, ອຸປະກອນ - ຂາຍ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ກະແສໄຟຟ້າ, ຜູ້ຈຳໜ່າຍ
ເຄືອບໂລຫະ
ເອເລັກໂຕຣນິກ, ອຸປະກອນ - ຂາຍ ແລະ ບໍລິການ
ເອເລັກໂຕຣນິິກ, ບໍລິການທາງຂໍ້ມູນຂ່າວສານ
ລິບ, ຕິດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິການ
ສະຖານທູດ ແລະ ກົງສຸນ
ປັກແສ່ວ, ບໍລິການ
ງານ, ສຳນັກງານຈັດຫາ
ວິສະວະກຳ, ເຄື່ອງອະໄຫຼ່ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ວິສະວະກອນ, ນັກ
ຈັກ - ໃຊ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ແລະ ກາຊວນ
ການບັນເທີງ, ບໍລິສັດ
ທໍ່ໄອເສຍ, ລະບົບ
ວາງສະແດງ, ການຈັດງານ
ລະເບີດ
ເຄື່ອງແຟຊັນ
ແຟຊັນ, ຮ້ານ
ໄຍແກ້ວ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ ແລະ/ຫືຼ ໂຮງງານຜະລິດ
ເຄື່ອງກອງ (ຫຼືເຄື່ອງຕອງ), ຈຳໜ່າຍ ແລະ/ຫືຼ ບໍລິການ
ອັກຄີໄພ, ອຸປະກອນປ້ອງກັນ ແລະ ທີ່ປຶກສາ
ປາ, ຜູ້ນຳເຂົ້າ ແລະ ຜູ້ສົ່ງອອກ
ປາ, ໂຮງງານປຸງແຕ່ງ ແລະ/ຫຼື ບັນຈຸກະປ໋ອງ
ປາ, ເຄື່ອງມືຫາ
ທຸງ ແລະ ປ້າຍ
ພື້ນເຮືອນ, ເຄື່ອງປູ
ດອກໄມ້, ຮ້ານຂາຍ
ອາຫານ, ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ/ຫຼື ປຸງແຕ່ງ
ອາຫານ, ຈຳໜ່າຍ
ປ່າໄມ້, ບໍລິການ
ລົດຍົກ ຂະໜາດນ້ອຍ
ຮົມຄວັນ ຂ້າເຊື້ອແມງໄມ້
ງານພິທີການ ແລະ ງານລ້ຽງ - ຜູ້ຈັດ
ງານສົບ, ອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິການ
ເຟີນີເຈີ, ໂຮງງານຜະລິດ
ເຟີນີເຈີ, ຮ້ານຈຳໜ່າຍ
ອູ່ສ້ອມແປງລົດ
ຂີ້ເຫຍື້ອ, ບໍລິການເກັບ
ສວນ - ການຈັດແຕ່ງ
ຕັດຫຍິບ, ໂຮງງານ
ເສື້ອຜ້າ, ຂາຍ
ແກສ, ອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິການຕິດຕັ້ງ
ແກສ, ຈຳໜ່າຍ
ເພັດພອຍ, ພໍ່ຄ້າ - ຂາຍ ແລະ ຜູ້ຈຳໜ່າຍ
ໄຟຟ້າ, ຈັກ
ທໍລະນີສາດ, ນັກ
ຂອງຂວັນ, ຮ້ານ
ກະຈົກ, ອຸປະກອນ - ຕິດຕັ້ງ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການ
ຄຳ ແລະ ເງິນ, ຊ່າງຕີ
ເຮືອນພັກ
ຫັດຖະກຳ
ເຄື່ອງມື, ຜູ້ຜະລິດ
ເຄື່ອງມື, ຮ້ານຂາຍ
ສຸຂະພາບ ແລະ ສູນອອກກຳລັງກາຍ
ກົນຈັກໜັກ, ອຸປະກອນ ​- ຂາຍ, ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ບໍລິການ
ຢາພື້ນເມືອງ, ຄົນຂາຍ
ໂຮງໝໍ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ໂຮງໝໍ
ໂຮງແຮມ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງ
ໂຮງແຮມ
ເຮືອນ - ເຄື່ອງໃຊ້ຄົວເຮືອນ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ເຄື່ອງຍົກທີ່ໃຊ້ນ້ຳມັນ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ສຳຫຼວດ ແລະ ວັດແທກໃນນ້ຳ
ກະແລມ, ໂຮງງານຜະລິດ
ກະແລມ, ຮ້ານຂາຍ
ນ້ຳກອນ, ອຸປະກອນຜະລິດ
ນ້ຳກ້ອນ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ/ຫຼື ໂຮງງານຜະລິດ
ຂາເຂົ້າ ແລະ ຂາອອກ, ບໍລິສັດ
ປະກັນໄພ, ຕົວແທນຂາຍ ແລະ ນາຍໜ້າ
ປະກັນໄພ, ບໍລິສັດ
ປະດັບປະດາ ແລະ ອອກແບບ
ອິນເຕີເນັດ, ບໍລິການ
ຊົນລະປະທານ, ຜູ້ຮັບເໝົາກໍ່ສ້າງ ແລະ/ຫືຼ ບໍລິການ
ຄຳ, ຮ້ານຂາຍ
ຊ່ຽນກະແຈ, ບໍລິການ
ທົດລອງ - ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈທາງດ້ານການແພດ
ທົດລອງ - ວິໄຈ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ທົດລອງ - ວິໄຈ, ອຸປະກອນ ແລະ/ຫຼື ສ້ອມແປງ
ຊັກລີດ, ໂຮງ
ຊັກລີດ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈຳໜ່່າຍເຄື່ອງ
ທະນາຍຄວາມ
ໜັັງ, ເຄື່ອງປະກອບ ແລະ ສິນຄ້າປະເພດ
ຫໍສະໝຸດ
ແສງສະຫວ່າງ ແລະ ອຸປະກອນ
ຫວຍ, ລັດວິສາຫະກິດ
ເຄື່ອງຈັກ - ທົ່ວໄປ
ວາລະສານ ແລະ ການພິມຈຳໜ່າຍ
ແຜນທີ່ ແລະ ບໍລິການແຕ້ມແຜນທີ່
ຕະຫຼາດ ແລະ ສັງຄົມ, ການສຳຫຼວດວິໃຈ
ຕະຫຼາດ
ໝໍນວດ ແລະ ສະປາ
ການແພດ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ວິສະວະກຳເຫັຼກ
ການເງິນ ຂະໜາດນ້ອຍ, ສະຖາບັນ
ວິໄຈ ແຮ່ທາດ, ບໍລິການ
ມິນິມາເກັດ
ບໍ່ແຮ່, ບໍລິສັດຂຸດຄົ້ນ
ໂທລະສັບມືຖື - ຂາຍ ແລະ ສ້ອມແປງ
ຈຳນອງ, ຜູ້ຮັບ
ລົດຈັກ, ປະກອບ
ລົດຈັກ, ອາໄຫຼ່ ແລະ ຊິ້ນສ່ວນປະກອບ
ລົດຈັກ - ໃໝ່ ແລະ ເກົ່າ, ຂາຍ ແລະ ບໍລິການ
ຫໍພິພິຕະພັນ ແລະ ສູນວັດທະນະທຳ
ດົນຕີ, ໂຮງຮຽນ
ດົນຕີ, ເຄື່ອງຫຼິ້ນ
ຜະລິດຕະພັນ ຈາກທຳມະຊາດ
ການຮັກສາ ແບບທຳມະຊາດ
ໜັງສືພິມ ແລະ ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ
ສະຖານທີ່ບັນເທີງ
ຫ້ອງການ ອຸປະກອນ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ສ້ອມແປງ
ນ້ຳມັນ ແລະ/ຫຼື ນ້ຳມັນເຄື່ອງ, ບໍລິການປ່ຽນຖ່າຍ
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ຂຸດຄົ້ນ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ແວ່ນຕາ, ຈຳໜ່າຍ
ຜູ້ກວດສາຍຕາ
ອົງການທຸລະກິດ
ອົງການວັດທະນະທຳ
ອົງການສາກົນ
ອົງການບໍ່ແມ່ນຂອງລັດ
ອົງການ ສາດສະໜາ
ຫຸ້ມຫໍ່, ວັດສະດຸ
ຫຸ້ມຫໍ່, ຕື່ມໃສ່ ແລະ ເຈາະເປີດ, ອຸປະກອນ
ສີທາ, ໂຮງາານຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ສີ, ເຄາະ ແລະ ພົ່ນ
ກະດາດ, ຜະລິດຕະພັນ
ສວນສາທາລະນະ ແລະ ປ່າສະຫງວນ
ງານກິນລ້ຽງ, ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງ
ໜັງສືຜ່ານແດນ ແລະ ວີຊາ, ບໍລິການ
ນ້ຳຫອມ, ໂຮງງານຜະລິດ
ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ຂາຍສົ່ງ
ສັດລ້ຽງ, ຮ້ານ
ຢາ, ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ຢາ, ຮ້ານຂາຍ
ເອກະສານ, ອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິການອັດ
ຮູບ, ຊ່າງຖ່າຍ
ຮູບ, ຊ່າງຖ່າຍ - ອຸປະກອນຖ່າຍ ແລະ ບໍລິການລ້າງອັດ
ຕົ້ນດອກໄມ້ - ເບ້ຍໄມ້, ຂາຍ ແລະ ບໍລິການ
ຢາງ, ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ຜູ້ຈຳໜ່າຍ
ຢາງ, ເຄື່ອງຈັກ
ທໍ່ນ້ຳ, ຮັບເໝົາຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ
ທໍ່ນ້ຳ, ຈຳໜ່າຍ
ໂຖ - ເຄື່ອງປັ້ນດິນເຜົາ, ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ເຄື່ອງແຈກຢາຍໄຟຟ້າ
ພິມ - ທົ່ວໄປ, ໂຮງ
ພິມເອກະສານ - ຈຳໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການ
ວາງແຜນ ແລະ ພັດທະນາໂຄງການ, ນັກຊ່ຽວຊານ
ພິມ, ສຳນັກ
ດູດນ້ຳ, ຜູ້ຮັບເໝົາ
ດູດນ້ຳ, ຈັກ
ວິທະຍຸສື່ສານ, ອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິການ
ວິທະຍຸ, ສະຖານີ
ເຮືອນ ແລະ ທີ່ດິນ, ຕົວແທນຂາຍ ແລະ ຜູ້ປະມູນລາຄາ
ເຄື່ອງເຢັນ, ອຸປະກອນ ຕິດຕັ້ງ ແລະ ສ້ອມແປງ
ເຄື່ອງກອງບຸນ, ຈຳໜ່າຍ
ຍົກຍ້າຍ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ບໍລິການ
ພັກຜ່ອນ, ສະຖານທີ່
ຮ້ານອາຫານ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈຳໜ່າຍເຄື່ອງ
ຮ້ານອາຫານ
ໂຮງສີເຂົ້າ
ຫຼັງຄາ, ຜູ້ຮັບເໝົາ ແລະ ຈຳໜ່າຍວັດສະດຸ
ຕູ້ນິລະໄພ ຂາຍ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ເກືອ, ຜະລິດຕະພັນ ຈຳໜ່າຍ ແລະ ໂຮງງານຜະລິດ
ດິນຊາຍ, ດິນແດງ ແລະ ຫີນແຮ່
ຈານດາວທຽມ, ອຸປະກອນ ແລະ ບໍລິການ
ເລື່ອຍໄມ້, ອຸປະກອນຕັດ
ເຄື່ອງຮຽນ, ຈຳໜ່າຍ
ໂຮງຮຽນ
ໂຮງຮຽນ - ທຸລະກິດ
ໂຮງຮຽນ - ສອນຂັບລົດ
ໂຮງຮຽນ - ພາສາ
ໂຮງຮຽນ - ດົນຕຣີ
ເສດເຫຼັກ, ພໍ່ຄ້າຊື້ຂາຍ
ຈັກພິມ, ເຄື່ອງກຳບັງ
ອາຫານທະເລ, ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ/ຫຼື ຂາຍສົ່ງ
ຄວາມປອດໄພ, ອຸປະກອນ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ຄວາມປອດໄພ, ບໍລິການຍາມ ແລະ ໃຫ້ການປຶກສາ
ດູດວິດ, ບໍລິການ
ປ້ຳນ້ຳມັນ
ຈັກຫຍິບເຄື່ອງ
ເຄື່ອງຫຍິບ (ດ້າຍ, ກະດຸມ, ເຂັມ), ຈຳໜ່າຍ
ຂົນສົ່ງ, ບໍລິສັດ ແລະ ຕົວແທນ
ເກີບ, ຮ້ານຂາຍ
ສັບພະສິນຄ້າ, ສູນ
ເຄື່ອງໝາຍ - ຄວາມປອດໄພ ແລະ/ຫຼື ຈາລະຈອນ
ປ້າຍ, ນັກແຕ້ມ ແລະ ເຮັດ
ຂ້າສັດ, ໂຮງງານ
ສະບູ, ໂຮງງານ
ນ້ຳຫວານ, ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ຫ້ອງບັນທຶກສຽງ
ກິລາ, ສະໂມສອນ
ກິລາ, ສະຫະພັນ
ກິລາ ອຸປະກອນ, ຈຳໜ່າຍ
ສະແຕມ, ຈຳໜ່າຍ
ເຄື່ອງຫ້ອງການ, ຈຳໜ່າຍ
ເຫັຼກ, ໂຮງງານຫຼອມ
ເຫຼັກ, ພໍ່ຄ້າ
ນ້ຳຕານ, ໂຮງງານຜະລິດ
ສຳຫຼວດ ແລະ ສ້າງແຜນທີ່, ອຸປະກອນ
ສຳຫຼວດຂໍ້ມູນ, ນັກ
ສະລອຍນ້ຳ
ຕັດເຄື່ອງ - ຊາຍ ແລະ ຍິງ, ຊ່າງ
ຖັງ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນຖັງ, ຈຳໜ່າຍ
ໜັງ, ໂຮງຟອກ
ລົດແທັກຊີ ​​- ລົດຕຸກຕຸກ - ລົດຈຳໂບ, ຂາຍ ແລະ ບໍລິການ
ເຕັກນິກ ​​ບໍລິການ - ສ້ອມແປງ - ບຳລຸງຮັກສາ, ກວດກາຕັ້ງຄ່າໃຫ້ໄດ້ມາດຕະຖ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ອຸປະກອນ ແລະ ການບໍລິການ
ໂທລະສັບ, ບໍລິການ
ໂທລະທັດ​ - ວິດີໂອ ແລະ ເຄື່ອງສຽງ, ຂາຍ ແລະ/ຫຼື ບໍລິການ
ໂທລະທັດ, ສະຖານີ
ວັດ
ຜ້າແພ - ສິ້ນໄໝ, ຂາຍຍ່ອຍ
ຜ້າແພ ຂາຍຍ່ອຍ ແລະ/ຫຼື ໂຮງງານຕຳ່
ປີ້ຍົນ, ຕົວແທນຈຳໜ່າຍ
ໄມ້, ພໍ່ຄ້າ
ໄມ້, ໂຮງເລື່ອຍ
ຢາສູບ - ຢາຊີກາ, ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ທ່ອງທ່ຽວ ສະຖານທີ່, ຂ່າວສານ ແລະ/ຫືຼ ບໍລິການ
ເຄື່ອງຫີ້ຼນ
ການຄ້າ, ເຄື່ອງໝາຍ ແລະ/ຫຼື ການຈົດທະບຽນ ຊັບສິນທາງປັນຍາ
ການຄ້າ, ບໍລິສັດ ແລະ/ຫຼື ຕົວແທນ
ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາ
ໝໍ້ແປງໄຟຟ້າ
ນາຍພາສາ ແລະ ນາຍແປເອກະສານ
ຍານພາຫະນະ, ບໍລິການ
ທ່ອງທ່ຽວ, ສຳນັກງານ ແລະ ບໍລິການທົວ
ຢາງລົດ, ຈຳໜ່າຍ ແລະ ບໍລິການ
ເກັບກູ້ລະເບີດ
ເຄື່ອງແບບ
ຫຍິບເບາະ, ບໍລິການ
ສັດຕະວະແພດ, ບໍລິການ
ວີດີໂອ ກະແຊັດ - ຊີດີ, ຂາຍ ແລະ ໃຫ້ເຊົ່າ
ວີດີໂອ, ບໍລິການຖ່າຍທອດ ແລະ ອັດ
ສາງເກັບສິນຄ້າ
ໂມງ, ເຄື່ອງອະໄຫ່ຼ
ໂມງ, ຮ້ານຂາຍ
ວາຍ
ປະດັບມຸກ
ໄມ້, ຜະລິດຕະພັນ
ໂຍຄະ
ສວນສັດ
ຫນ້າຂາວ
ເຫລົ້າ, ຂາຍຍ່ອຍ
ປະເມີນລາຄາ
ລົດເບົາ, ລົດບັນທຸກ ແລະ ລົດເມ, ຂາຍ ແລະ ສ້ອມແປງ
ເສີມສວຍ, ຊ່າງ ແລະ ເຄື່ອງສຳອາງ
ຫມໍ້ຕົ້ມໄອຮ້ອນ ແລະ ຊ່າງປະດິດ
ອາຄານ - ເປັນຊຸດສຳເລັດຮູບ
ຕາໄມ້, ຜະລິດຕະພັນ
ລົດເມ ແລະ ລົດຕູ້, ບໍລິການ
ຊີ້ນ, ຄົນຂ້າສັດຂາຍ
ບັດ - ທົ່ວໄປ
ໄມ້ ແລະ ປະຕູປ່ອງຢ້ຽມ, ຊ່າງ
ກະແຊັດ-ຊີດີ ອັດສຽງ ແລະ ພາບ
ງານພິທີການ ແລະ ງານລ້ຽງ, ຜູ້ຈັດ
ກະດູກ, ຫມໍປົວ
ຢາສູບ ແລະ ຢາຊີກາ, ໂຮງງານຜະລິດ
ເສື້ອຜ້າ, ຮ້ານຂາຍ
ຫມາກພ້າວ, ຜະລິດຕະພັນ
ກິນດື່ມ, ຮ້ານ
ຫລຽນ, ພໍ່ຄ້າຂາຍ
ຄອມພິວເຕີ, ທີ່ປຶກສາ
ເບຕົງ, ນາຍຊ່າງ
ເຂົ້າຫນົມອົມ-ຂາຍຍ່ອຍ
ເຂົ້າຫນົມອົມ, ຈຳຫນ່າຍ
ທີ່ປຶກສາ
ລົດຍົກຂະຫນາດໃຫຍ່, ໃຫ້ເຊົ່າ ແລະ ບໍລິການ
ພາສີອາກອນ, ຕົວແທນ
ນົມສົດ, ຜະລິດຕະພັນ - ໂຮງງານຜະລິດ ແລະ ຂາຍສົ່ງ
ທ່ານຫມໍ
ເຄື່ອງນຸ່ງ, ຮ້ານຂາຍ
ການສຶກສາ, ທີ່ປຶກສາ
ທີ່ປຶກສາສະພາບແວດລ້ອມ
ແຟຊັນ
ຮົ້ວ - ກຳແພງ, ຜູ້ຮັບເຫມົາກໍ່ສ້າງ
ຟີມ ແລະ ວີດີໂອ, ຜະລິດຕະພັນ
ຫມາກກະໂພກ ແລະ/ຫລື ບັ້ງດອກໄຟ, ຈຳຫນ່າຍ
ປາ, ການຫາ
ອາຫານ, ຂາຍຍົກ
ຫມາກໄມ້ ແລະ ຜັກ
ພໍ່ຄ້າ - ແມ່ຄ້າ ທົ່ວໄປ
ກະຈົກ, ພໍ່ຄ້າຂາຍ
ເຄື່ອງຍ່ອຍ, ຮ້ານຂາຍ
ຜົມ, ຊ່າງແຕ່ງ
ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
ນ້ຳຮ້ອນ, ລະບົບ
ແມ່ບ້ານ, ບໍລິການ
ກວດກາຄຸນນະພາບ, ບໍລິການ
ວິໃຈ ແຮ່ທາດ, ບໍລິການ
ອັດບັດແຂງ, ບໍລິການ ແລະ/ຫລື ອຸປະກອນ
ຕັດຫຍ້າ
ເຄື່ອງຈັກບັນຈຸ - ເຄື່ອງສຳອາງ ແລະ ນ້ຳຫອມ
ເຄື່ອງຈັກ-ທົ່ວໄປ
ການຕະຫລາດ, ທີ່ປຶກສາ
ໂທລະສັບມືຖື
ອາຫານ ປະເພດເສັ້ນ
ຈັກເຮືອ
ເອກະສານ, ບໍລິການອັດ
ເອກະສານ, ບໍລິການອັດ
ຮູບ, ບໍລິການລ້າງອັດ
ກາຍຍະບຳບັດ
ປີອາໂນ, ອາຈານສອນ
ຕົ້ນດອກໄມ້/ຕົ້ນໄມ້, ໃຫ້ເຊົ່າ
ເບ້ຍໄມ້
ໄປສະນີ
ເຮືອນ ແລະ ທີ່ດິນ, ນັກພັດທະນາ
ເຮືອນ ແລະ ທີ່ດິນ, ບໍລິຫານ
ປະລິມານ, ນັກສຳຫລວດ
ຍົກຍ້າຍ, ຜູ້ຮັບເຫມົາ
ເກືອ, ຜະລິດ ແລະ ຈຳໜ່າຍ
ອົບອາຍນ້ຳ
ເຄື່ອງມືສອງ, ຮ້ານຂາຍ
ເລຂາ, ບໍລິການວຽກ
ເຄື່ອງຫຍິບ (ດ້າຍ, ກະດຸມ, ເຂັມ) ຈຳຫນ່າຍ
ແປງເກີບ
ເກີບ
ເງິນຄຳ, ຊ່າງຕີ
ສະໂມສອນສະນຸກເກີ
ເຄື່ອງທີ່ລະນຶກ, ຮ້ານຂາຍ
ເຄື່ອງສຽງ ແລະ ວິທະຍຸ, ອຸປະກອນ ແລະ ອາໄຫລ່
ເຕົາໄຟ
ສັບພະສິນຄ້າ
ອາຫານສຳເລັດຮູບ
ຖັງ ແລະ ເຄື່ອງອຸປະກອນຖັງ
ຫນັງ, ໂຮງແຊ່
ລົດແທັກຊີ, ບໍລິການ
ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ທີ່ປຶກສາ
ເຄື່ອງຫລີ້ນ
ບັນເທີງພື້ນເມືອງ
ລົດຕຸກຕຸກ ແລະ ລົດຈຳໂບ, ຂາຍ ແລະ ສ້ອມແປງ
ນ້ຳດື່ມ, ຈຳຫນ່າຍ
ແຕ່ງງານ, ສະຖານທີ່ຈັດງານ
ຈອດ, ຊ່າງ
ກະຈົກມືດ, ຕິດຕັ້ງ
ປ່ອງຢ້ຽມ
ຂີດຂຽນ, ບໍລິການ
ຫນ້າຄຳ
ສະໝຸດ
ຝັງເຂັມ
ນັກບັນຊີ
ປວກ - ແມງໄມ້, ກຳຈັດ
ກະຊວງ ແລະ ອົງການພັກລັດ
ອອກແບບດໍ່ສ້າງ-ນັກແຕ້ມແບບ
ລະບົບເຄືອຂ່າຍ
ສະໜາມກ໋ອບ
ປໍ້ານໍ້າມັນ
ມະຫາວິທະຍາໄລ