ໜ້າຫຼັກ

ຄົ້ນຫາທຸກໆປະເພດ

ເຟີນີເຈີ, ໂຮງງານຜະລິດ


Logo
Company Name/Address
Logo
Company Name/Address
ຮ້ານ ຂຽນທອງ ຂາຍໄມ້ແປຮູບ
ຖ.ໄກສອນ ພົມວິຫານ ບ.ໂພນພະເນົາ ມ.ໄຊເສດຖາ
ໂຮງງານ ທອງດຳ ເຟີນີເຈີ
ບ.ຫ້ວຍຫົງ ມ.ຈັນທະບູລີ
ວັນນະ ຜະລິດໄມ້ປັກເກ ແລະ ເຟີນີເຈີ ຂາຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກ ຕ່າງປະເທດ
ບ.ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອາລຸນ ເຟີນີເຈີ
031 ໜ.04 ຖ.ບໍໂອ ບ.ທ່ານາ ມ.ຫາດຊາຍຟອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອໍາຄາ ເຟີນີເຈີ
025 ໜ.02 ຖ.13ໃຕ້ ບ.ສົມສະຫວາດ ມ.ໄຊທານີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ອໍາພາ ຂາຍໄມ້ແປຮູບ
ບ.ດົງນາທອງ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບຸນລັບ ເຟີນີເຈີ
ໜ.38 ຖ.ກຳແພງເມືອງ ບ.ໜອງໄຮ ມ.ຫາດຊາຍຟອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບຸນເລີດ ຂາຍໄມ້ແປຮູບ
ຖ.ໄກສອນ ພົມວິຫານ ບ.ສະພັງເມິກ ມ.ໄຊທານີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບຸນທະວີ ເຟີນີເຈີ
034/3 ໜ.06 ຖ.ວຽງຈະເລີນ ບ.ວຽງຈະເລີນ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບຸນຖົມ ຫັດຖະກໍາຫວາຍ
54 ໜ.03 ຖ.ເກົ້າລ້ຽວ ບ.ສີສົມຊື່ນ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ບົວລະພາ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈໍາກັດ
ຖ.ໄກສອນ ພົມວິຫານ ບ.ໂພນສະອາດ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຈັນດີ ເຟີນີເຈີ
42 ໜ.07 ບ.ໜອງພະຍາ ມ.ໄຊທານີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຈັນນາລີ ຜະລິດໂຕະຫີນ
150 ໜ.12 ຖ.ນາຄວາຍ ບ.ຄຳສະຫວາດ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຈານເຊົາ ຂາຍໄມ້ແປຮູບ
ຖ.ກຳແພງເມືອງ ບ.ດົງສະຫວາດ ມ.ສີສັດຕະນາກ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຈານເຊົາ ຂາຍໄມ້
ຖ.13ໃຕ້ ບ.ໂພນພະເນົາ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແດນລາວ ຈໍາກັດ
078 ໜ.06 ຖ.ທ່າເດື່ອ ບ.ໂພໄຊ ມ.ສີສັດຕະນາກ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແດນສະຫວັນ ເຟີນີເຈີ
036 ໜ.06 ຖ.ສາມແສນໄທ ບ.ຫາຍໂສກ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດ່ິງຈຸງ ເຟີນີເຈີ
ຖ.ອາຊຽນ ບ.ສີດຳດວນ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ດວງປີ ເຟີນີເຈີ
068 ໜ.07 ຖ.ເລກ10 ບ.ໂພນໄຮ່ຄຳ ມ.ໄຊທານີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເຄ & ບີ ເຟີນີເຈີ
160 ບ.ໂສກປ່າຫຼວງ ມ.ສີສັດຕະນາກ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຄໍາປັນ ເຟີນີເຈີ
083 ໜ.07 ຖ.13ເໜືອ ບ.ໂພນມ່ວງ ມ.ນາຊາຍທອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຂັນພອນໄຊ ເຟີນີເຈີ
240 ໜ.40 ຖ.ກຳແພງເມືອງ ບ.ໂພນພະເນົາ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກົງຄໍາ ເຟີນີເຈີ
113 ໜ.07 ຖ.ສາມແສນໄທ ບ.ສີຫອມ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ກົງສາ ເຟີນີເຈີ
421 ໜ.35 ຖ.ໜອງທາ ບ.ໜອງທາເໜືອ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາວ ຈາເລັນເຈີ ຈໍາກັດ
ຖ.ທ່າເດື່ອ ບ.ສົມສະນຸກ ມ.ຫາດຊາຍຟອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາວ ເຟີນີເຈີ ຫຼັກ5 ຈໍາກັດ
196 ໜ.25 ຖ.ໄກສອນ ພົມວິຫານ ບ.ຈອມມະນີໃຕ້ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ລາວວຽງ ເຟີນີເຈີ 2
290 ໜ.02 ຖ.ຫຼວງພະບາງ ບ.ໜອງແຕ່ງ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແລວຄໍາ ເຟີນີເຈີ
ບ.ຫ້ວຍຫົງ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມັນດາໄລ ຈໍາກັດ
026/01 ໜ.02 ຖ.ຟຼັງຊົວຍິນ ບ.ມີໄຊ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ມູນເທວາ ເຟີນີເຈີ
01 ໜ.01 ບ.ໜອງບຶກ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນາທາມ ເຟີນີເຈີ
ຖ.13ໃຕ້ ບ.ນາທາມ ມ.ປາກງື່ມ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ນາຕຸຣາເຣຍ ມູເລກ ຈຳກັດ
ບ.ດອນເກົ່າ ມ.ຫຼວງພະບາງ ຂ.ຫຼວງພະບາງ
ນິນ ປັນຍາ ເຟີນີເຈ
ບ.ນາໜອງບົວ ມ.ຊຳເໜືອ ຂ.ຫົວ​ພັນ
ພີເຄເຄ ເຟີນີເຈີ ລາວ ຈໍາກັດ
ໜ.48 ບ.ຈັນສະຫວ່າງ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພີເອັນຊີ ເຟີນີເຈີ
045 ໜ.03 ຖ.ຫຼວງພະບາງ ບ.ນາແຮ່ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ປ່າພ້າວ ເຟີນີເຈີ
095 ໜ.09 ຖ.ທ່າເດື່ອ ບ.ໂພໄຊ ມ.ສີສັດຕະນາກ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພິດສະໝອນ ຂາຍໄມ້ແປຮູບ
ໜ.21 ຖ.ນາຄວາຍ ບ.ຄຳສະຫວາດ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແສງພອນ ຕົບແຕ່ງໄມ້ ເຟີນີເຈີຄົບວົງຈອນ
168 ໜ.07 ຖ.ເລກ6 ບ.ນາໜອງບົວ ມ.ຊຳເໜືອ ຂ.ຫົວ​ພັນ
ແສງວຽງ ເຟີນີເຈີ
ໜ.05 ຖ.ທ່າເດື່ອ ບ.ໂພໄຊ ມ.ສີສັດຕະນາກ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ແສງຈັນ ເຟີນີເຈີ
208 ໜ.15 ຖ.13ເໜືອ ບ.ຫົວຂົວ ມ.ນາຊາຍທອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສົມບູນ ພັດທະນາ ເຟີນີເຈີ
248 ໜ.23 ຖ.ຫ້ວຍຫົງ ບ.ຫ້ວຍຫົງ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສົມພອນ ຂາຍໄມ້ແປຮູບ
ຖ.ກຳແພງເມືອງ ບ.ດົງສະຫວາດ ມ.ສີສັດຕະນາກ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສົມສັກ ເຟີນີເຈີ
ໜ.54 ຖ.ໜອງທາ ບ.ໜອງທາເໜືອ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສຸບັນ ເຟີນີເຈີ ບໍລິການ
194 ໜ.20 ຖ.13ເໜືອ ບ.ໜອງແຕ່ງເໜືອ ມ.ສີໂຄດຕະບອງ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ສຸວັນນາ ເຟີນີເຈີ
072 ໜ.05 ຖ.13ໃຕ້ ບ.ໂພນພະເນົາ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ພັດທະນາ ຫັດຖະກຳໄມ້ ຄົບວົງຈອນ ຂາອອກ‑ຂາເຂົ້າ ຈຳກັດ
51 ໜ.04 ຖ.13ເໜືອ ບ.ນາເຫຼົ່າ ມ.ໄຊ ຂ.ອຸ​ດົມ​ໄຊ
ໂຮງງານ ວັນນະ ຜະລິດໄມ້ປັກເກ ແລະ ເຟີນີເຈີ ຂາຍພາຍໃນ ແລະ ສົ່ງອອກຕ່າງປະເທດ
ບ.ໂພນຕ້ອງສະຫວາດ ມ.ຈັນທະບູລີ
ວັນນາ ເຟີນີເຈີ,
ຖ.ຫຼວງພະບາງເໜືອ ບ.ຫີນເຫີບ ມ.ຫີນເຫີບ ຂ.ວຽງ​ຈັນ
ວຽງນິຍົມ ເຟີນີເຈີ
ຖ.ທົ່ງຂັນຄຳ ບ.ທົ່ງຕູມ ມ.ຈັນທະບູລີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວຽງວິໄລ ຂາຍໄມ້ແປຮູບ
352 ໜ.34 ຖ.ເຕ4 ບ.ໂພນທັນເໜືອ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ວິລະພົງ ເຟີນີເຈີ
ຖ.ພົມວິຫານ ບ.ຈອມມະນີໃຕ້ ມ.ໄຊເສດຖາ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ຊຽງສຸພັນ ເຟີນີເຈີ
ຖ.13ໃຕ້ ບ.ໄຜ່ລ້ອມ ມ.ໄຊທານີ ຂ.ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ